Atypy

Na základe telefonického, alebo osobného dohovoru sa vieme dohodnúť aj na výrobe pre našu śtandardnú produkciu atypických úľov.

Patria sem napriklád aj tenkostenné medníky nad palubovkové,uteplené úle.